Οδηγίες για την ανάγνωση των στοιχείων των Μελών και ατομικές εκκρεμότητες

Η ανανέωση των συνδρομών για το έτος 2018 καθώς και τα επόμενα έτη, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 21/9/2014 καθορίστηκε στα 50.00 ευρώ.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΙΑΡΙΑΣΜΟΣ

Για την ανανέωση αρκεί η κατάθεση του αντίστοιχου ποσού:
 • Εκκρεμότητες 2014: Τα Μέλη αυτά διεγράφησαν
 • Εκκρεμότητες 2015: Τα Μέλη αυτά διεγράφησαν!
 • Εκκρεμ. 2016, 2017, 2018: 150,00
 • Εκκρεμότητες 2017 και 2018: 100,00
 • Εκκρεμότητες έτους 2018: 50,00
 • Νέα Μέλη: 280,00  
στην Τράπεζα Πειραιώς No: 6095101218948

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Για την πιστοποίηση της ανανέωσης, αρκεί το ονοματεπώνυμο του Μέλους που θα δηλώσετε την ώρα της κατάθεσης στην τράπεζα. Στη συνέχεια, θα πρέπει να μας στείλετε μερικά απαραίτητα στοιχεία για σας (εάν δεν τα έχουμε), ώστε να τα καταχωρήσουμε στη βάση δεδομένων του Συνδέσμου. Τα στοιχεία αυτά είναι:

| Ονοματεπώνυμο | Περιοχή του πάρκου | Τηλέφωνο | Mail | Κωδικό ΕΔΡΕΘ | Α.Φ.Μ. | 


ΕΧΩ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΟΥ;

Δείτε εάν η συνδρομή σας είναι τακτοποιημένη, μπαίνοντας στην ειδική σελίδα
με τα στοιχεία των Μελών, ανάλογα με το γράμμα του επιθέτου (menu πάνω)


 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ:


 • Πως θα δω εάν είμαι Οικονομικά Τακτοποιημένος στο Σύνδεσμο;
Πατήστε το menu που αντιστοιχεί στο επίθετό σας


 • Πότε μπορώ να πληρώσω τη συνδρομή του Έτους 2018;

Η τακτοποίηση μπορεί να γίνει από τις 3/12/2017 και μέχρι το τέλος του έτους 2018

 • Γιατί εμφανίζεται εκκρεμότητα στην πληρωμή μου, ενώ έχω πληρώσει;

Πιθανά αίτια:

- α) Δεν κάναμε ακόμη έλεγχο στον τραπεζικό λογαριασμό (συνήθως γίνεται ανά 48 ώρες),

- β) Δεν δηλώσατε ονοματεπώνυμο καταθέτη (ιδιοκτήτη του πάρκου) στην τράπεζα.

Εάν δεν ισχύει τίποτα από τα παραπάνω, επικοινωνήστε μαζί μας!


 • Πόσο είναι το κόστος της συνδρομής;
Η ανανέωση των συνδρομών για το έτος 2018 καθώς και τα επόμενα έτη, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 21/9/2014 καθορίστηκε στα 50.00 ευρώ.
Όλα τα Μέλη καταβάλουν συνδρομές από το έτος 2013 μέχρι και το έτος 2018, ανεξάρτητα από την ημερομηνία εγγραφής.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΙΑΡΙΑΣΜΟΣ
Για την ανανέωση αρκεί η κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στον λογαριασμό του Συνδέσμου, στην Τράπεζα Πειραιώς No: 6095101218948
 • Πως ανανεώνω τη συνδρομή μου και πως γίνομαι Μέλος;
Δείτε στο menu: “Συνδρομές

 • Γιατί δεν λαμβάνω ενημερωτικά email από το Σύνδεσμο;
Πιθανά αίτια:
α) Δεν είστε οικονομικά τακτοποιημένος για το τρέχον έτος
β) Δεν μας δώσατε mail
γ) Μας δώσατε λάθος mail
δ) Σας στέλνουμε, αλλά το λαμβάνεται στα spam (ανεπιθύμητα). Σε αυτή την περίπτωση ζητήστε από κάποιον να σας βοηθήσει με τις ρυθμίσεις του mail σας.
Εάν δεν ισχύει τίποτα από τα παραπάνω, επικοινωνήστε μαζί μας.
 
ΝΕΑ ΜΕΛΗ: ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΣTON ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ


1. Κατάθεση ποσού 280 ευρώ, στην Τράπεζα Πειραιώς No 6095101218948
ή IBAN GR11 0171 0950 0060 9510 1218 948


Κατά την κατάθεση, δηλώστε το όνομα του υπό εγγραφή Μέλους.

2. Αποστολή στο info@afo.gr των στοιχείων του Μέλους:
Ονοματεπώνυμο, Κωδικός ΕΔΡΕΘ, Περιοχή, Τηλέφωνο, ΑΦΜ, mail
PSAF